Registri

Seznanite se s platformami oz. sistemi, ki skušajo zajemati čim več informacij o podjetjih iz nacionalnih poslovnih registrov, podatke o zemljiških knjigah oz. nacionalnih registrih in podatke o plačilni nesposobnosti fizičnih ali pravnih oseb v državah članicah Evropske unije oz. ostalih evropskih državah.

Iskalnik v povezanih registrih plačilne nesposobnosti

Vse države članice EU imajo svoje registre plačilne nesposobnosti in registre stečajev, za katere lahko poiščete informacije. V njih se beležijo, analizirajo in shranjujejo informacije o insolventnosti. Hkrati pa je na ravni EU na voljo poseben iskalnik v povezanih registrih plačilne nesposobnosti, ki omogoča istočasno iskanje podatkov o plačilni nesposobnosti fizičnih ali pravnih oseb v več državah EU. Za zdaj podatkov v omenjenem iskalniku še ne zagotavljajo vse članice, ampak le Češka, Nemčija, Estonija, Nizozemska, Avstrija, Romunija in Slovenija.

Več o iskalniku v povezanih registrih plačilne nesposobnosti

Zemljiške knjige v EU

Enoten register zemljiških knjig, prek katerega bi bil mogoč elektronski vpogled v zemljiške knjige vseh držav članic EU, ne obstaja. Pomoč pri iskanju podatkov v zemljiških knjigah držav članic EU omogoča Evropska mreža zemljiških knjig (European Land Registry Network  ELRN), kjer so na enem mestu zbrane informacije o zemljiških knjigah oz. nacionalnih registrih. Mreži je trenutno pridruženih 28 članic ter je bila ustanovljena z namenom preprostejšega medsebojnega sodelovanja in pridobivanja informacij za nepremičninske in kapitalske trge.

Več o zemljiških knjigah v EU

Evropski poslovni register

Sistem evropskih poslovnih registrov (Business Registers Interconnection System – BRIS) je enotna spletna platforma, prek katere lahko iščete in dostopate do informacij o podjetjih iz nacionalnih poslovnih registrov, če so ta registrirana v kateri koli državi članici EU, na Islandiji, Norveškem ali v Lihtenštajnu.

Več o evropskem poslovnem registru