Storitve

Spoznajte preproste formalne postopke za učinkovito izterjavo neporavnanih dolgov, izvršitev sodnih odločb o nespornih zahtevkih in enostavno reševanje čezmejnih sporov. Posamezne postopke se uporablja med različnimi članicami Evropske unije.

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Posamezniki in podjetja vsakodnevno in vse pogosteje stopajo v pravna razmerja s subjekti iz tujine (na primer spletno nakupovanje iz tujine). Reševanja te problematike se je EU lotila z uvedbo Evropskega postopka v sporih majhne vrednosti.

Več o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti
grafika evropskega plačilnega naloga

Evropski plačilni nalog

Evropski plačilni nalog (EPN) je formalni postopek za učinkovito in hitro izterjavo neporavnanih dolgov, namenjen tako podjetjem kot posameznikom, ki imajo dolžnike v državah članicah EU.

Več o evropskem plačilnem nalogu
izvršba

Evropski nalog za izvršbo

Evropski nalog za izvršbo (ENI) je preprost formalni postopek, s katerim lahko določene sodne odločbe (npr. sodba na podlagi pripoznave) pridobijo lastnost, da jih ni treba posebej priznavati v drugih državah članicah EU. ENI je potrdilo. Sodna odločba, ki jo spremlja takšno potrdilo v drugo državo članico, je neposredno izvršljiva. Kar pomeni, da lahko upnik pospeši začetek izvršbe, saj se s tem izogne postopku priznanja sodne odločbe v državi izvršbe.

Več o evropskem nalogu za izvršbo

Evropsko potrdilo o dedovanju

Evropsko potrdilo o dedovanju (EPD) je javna listina, ki omogoča, da se osebam, ki so upravičene do dedovanja (dedičem in volilojemnikom), izvršiteljem ter upraviteljem oporoke v drugi državi članici Evropske Unije (EU), dodeli premoženje, ki je v potrdilu navedeno.

Več o evropskem potrdilu o dedovanju