Izjava o dostopnosti

Vrhovno sodišče Republike Slovenije se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani www.eu-drzavljan.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.eu-drzavljan.si.

 

Stopnja skladnost

To spletišče dosega raven dostopnosti AA smernic za načrtovanje spletnih vsebin Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0, ki so objavljene na spletnem naslovu http://www.w3.org/TR/WCAG20/ .

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 23. 9. 2019.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 11.02.2021.

 

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov sup.vsrs@sodisce.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si.

Ministrstvo za javno upravo

Uprava za informacijsko varnost

Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana