Zemljiške knjige v EU

Enoten register zemljiških knjig, prek katerega bi bil mogoč elektronski vpogled v zemljiške knjige vseh držav članic EU, ne obstaja. Pomoč pri iskanju podatkov v zemljiških knjigah držav članic EU omogoča Evropska mreža zemljiških knjig (European Land Registry Network  ELRN), kjer so na enem mestu zbrane informacije o zemljiških knjigah oz. nacionalnih registrih. Mreži je trenutno pridruženih 28 članic. Ustanovljena je bila z namenom preprostejšega medsebojnega sodelovanja in pridobivanja informacij za nepremičninske in kapitalske trge.

O storitvi

grafika evropske mreže zemljiških knjig

Primeri

V podjetju Luksuz invest, d. o. o., se odločamo glede naložbe v nepremičnino za potrebe turistične namestitve. Razmišljamo o nakupu v Španiji, Grčiji ali Franciji.

S pomočjo ELRN je podjetje pridobilo ustrezne informacije in seznam primernih nepremičnin skrčilo na dve nepremičnini, na katerih ni izvršb, in sicer manjši hotel ter zazidljivo zemljišče v Španiji.

Pred kratkim sem napredoval na delovnem mestu, vendar novo delovno mesto zahteva selitev. Ker ima farmacevtsko podjetje podružnice v več evropskih mestih, lahko izbiram

Po tehtnem razmisleku se Matic z družino seli v Amsterdam. Prek oglasa so našli najustreznejši začasni dom, prek ELRN bodo preverili, ali je najemodajalec tudi lastnik stanovanja. Če se izkaže, da je, bo zemljiški agent uredil tudi dokumente, saj nizozemščine niso vešči.

V podjetju Steel SLO, d. o. o., že imamo proizvodne obrate na Češkem, vendar zaradi nenehne rasti in razvoja potrebujemo večje proizvodne prostore.

Ker bi bila selitev obrata na novo lokacijo logistično zahtevna, ne nazadnje pa bi vplivala tudi na proizvodnjo, so se odločili, da prek češkega nacionalnega registra preprosto pridobijo podatke o lastništvu več sosednjih manjših nepremičnin in zemljišč ter jih poskusijo odkupiti. Ker register vsebuje imena in naslove lastnikov, večjih zapletov pri iskanju kontaktov ne predvidevajo.

Prednosti ELRN:

Dostop do informacij o nacionalnih registrih je prost in brezplačen.

Informacije o nacionalnih registrih so pregledno urejene in na voljo na enem mestu.

ELRN v prvi fazi iskanja informacij premaguje jezikovne ovire, še vedno pa so pozneje marsikateri podatki na voljo v angleškem oz. lokalnem jeziku.

Komu je namenjena ELRN

Podjetja se vedno bolj širijo čez nacionalne meje in izkoriščajo poslovne priložnosti, ki jih nudi evropski nepremičninski trg, enako velja tudi za posameznike. Ti iz različnih razlogov vse pogosteje menjajo stalno ali začasno bivališče. Storitev je namenjena tako posameznikom kot tudi podjetjem pri preverjanju podatkov o zemljiščih in nepremičninah. ELRN vas bo usmerila na nacionalni register oz. organ nacionalnega registra, kjer boste pridobili ustrezne zemljiškoknjižne podatke.

Potrošnikom

Če nameravate kupiti zemljišče ali nepremičnino v drugi državi članici EU in se želite pred nakupom prepričati o verodostojnosti prodajalca oz. investitorja, morebitnih izvršbah, hipotekah, pravicah ali pravnih dejstvih o nepremičnini.
 

Podjetjem

Če ste podjetje in želite s tujim podjetjem skleniti poslovno sodelovanje ali vlagati v zemljišče ali nepremičnino znotraj EU ter se želite pred nakupom prepričati o verodostojnosti prodajalca oz. vlagatelja, morebitnih izvršbah, hipotekah, pravicah ali pravnih dejstvih o nepremičnini.

Kako začeti uporabljati storitev

Do informacij o nacionalnih zemljiških knjigah lahko kadar koli dostopate prek te povezave. Nekateri nacionalni registri zagotavljajo informacije brezplačno oz. se je treba registrirati.

Za plačljive dokumente oz. izpiske se obrnite na spletišče nacionalnega registra, kjer je navedena cena oz. taksa. Nekateri nacionalni registri so plačljivi oz. je uporaba omejena na registrirane uporabnike.

Vsi nacionalni registri še niso na voljo v elektronski obliki. To lahko preverite na tej povezavi.

Katere podatke potrebujete oz. lahko pričakujete

Potrebni iskalni podatki oz. zemljiškoknjižni podatki, ki so na voljo, se razlikujejo od nacionalnega registra do registra.

V češkem registru lahko brezplačno pridobite podatke o nepremičnini ter imena in naslove lastnikov nepremičnine. Zelo širok razpon podatkov brez omejitev prav tako zagotavlja slovaški register. Vpogled v podatke je brezplačen za vse, podatki pa so na voljo v slovaškem in angleškem jeziku.

Na Madžarskem je na voljo elektronski dostop do registra samo registriranim uporabnikom (javni upravni organi, banke, odvetniki, notarji, občinski organi, nepremičninski agenti).

V nemški register boste dobili vpogled, če boste izkazali upravičen interes. Register omogoča iskanje po katastrski številki, številki zemljiškoknjižnega vpisa, naslovu in imenu lastnika.

Na Malti imajo dostop do elektronskega registra le pooblaščeni zaposleni, vsaka poizvedba pa je plačljiva.

Za grški register je značilna razdrobljenost, zato boste informacije najhitreje pridobili na lokalnem uradu, kjer kupujete nepremičnino.

Verjetno pa vas bo presenetila informacija o francoskem registru. 354 francoskih zemljiških knjig je medsebojno neodvisnih in povezava med njimi ni mogoča. Prav tako še ni nacionalnega informacijskega portala. Elektronskega registra tudi nimata Romunija in Luksemburg.

V avstrijskem registru ne morete pridobiti podatkov o osebah oz. lastnikih. Za tovrstne informacije se morate obrniti na katero koli zemljiškoknjižno sodišče in izkazati pravni interes za pridobitev informacij.

Koraki postopka

 • Na povezavi lahko poiščete ustrezne informacije nacionalnega registra. Ko izberete potencialno članico EU, ki vas zanima, se vam bo odprla podstran z vsemi pomembnejšimi vprašanji. S klikom na povezavo vam bo na voljo odgovor oz. boste ustrezno usmerjeni. Vse informacije na podstrani so v angleškem jeziku.

  Podjetje Luksuz invest, d. o. o., se je že odločilo, da je Španija najprimernejša država za naložbo v turistični objekt. Za naložbo v Grčiji ali Franciji se niso odločili zaradi odsotnosti elektronskega registra oz. lokalnega pridobivanja zemljiškoknjižnih podatkov, ki zahteva fizično prisotnost kupca.

 • Na seznamu vprašanj izberite tista, ki vas zanimajo. V državah, kjer je dostop do zemljiške knjige brezplačen, vas bo stran sama vodila do spletne strani nacionalnega registra. Hitro pa boste naleteli na jezikovno oviro, saj najverjetneje ne znate nizozemsko, poljsko, dansko … Nekateri nacionalni registri zahtevajo registracijo, drugje pa elektronskega registra sploh ni.

  Podjetje Luksuz invest, d. o. o., s tem korakom ni imelo težav, saj je s pomočjo špansko govorečega prevajalca preverilo osnovne podatke, nato pa so navezali stik s pooblaščenim lokalnim nepremičninskim agentom v zvezi z nepremičnino, ki bo turistična naložba v Španiji.

 • Nacionalne ureditve registrov so zelo različne.

  Na primer na Madžarskem je register na voljo le registriranim uporabnikom, medtem ko na Cipru zemljiška knjiga ni javno dostopna. Na Irskem je uporabnikom zagotovljen brezplačni dostop. Tudi na Poljskem je omogočen brezplačni dostop, vendar je izpisek plačljiv. Za Italijo sta značilni pokrajinska razdrobljenost in suverenost, posledično je tudi registrov več. V Belgiji je znesek, ki ga boste morali plačati za podatke iz zemljiške knjige, odvisen od vrste dokumentacije, ki jo želite preveriti, in informacije, ki jo želite. Dostop do registra imajo notarji, nadzorniki in nepremičninski agenti, zato svetujejo, da se obrnete neposredno nanje.

  Podjetje Luksuz invest, d. o. o., je s pomočjo Evropskega poslovnega registra preverilo poslovne dokumente prodajalca nepremičnine, nato je vložilo pisno prošnjo pri pristojni zemljiški knjigi za postopek vpisa in pridobitev potrdila. Podjetje Luksuz invest, d. o. o., je plačalo takso v vrednosti 30,01 EUR in DDV za nepremičnino v Španiji.

 • Dokumenti, ki jih je mogoče poslati takoj, bodo v vašem brskalniku na voljo za prenos na napravo, ki jo uporabljate za iskanje informacij.

  Vse druge dokumente boste prejeli po elektronski pošti takoj, ko jih bo nacionalni register poslal. To lahko traja do 14 dni.

  Podjetje Luksuz invest, d. o. o., je pred vpisom v zemljiško knjigo potrebovalo javno potrdilo, ki mu je sledila 60-dnevna javna objava. Po izteku javne objave je sodni tajnik v 15 dneh vpisal lastništvo v zemljiško knjigo, ker ni bilo podanih ugovorov oz. ni bilo ugotovljenih drugih nepravilnosti.

 • Kako začeti vpogled v zemljiško knjigo Republike Slovenije

   

  V podatke zemljiške knjige v Republiki Sloveniji je mogoče vpogledati elektronsko prek portala eSodstvo.

  • Najprej se boste morali registrirati. Izberete prijavo kot registrirani uporabnik, pri tem pa vnesete podatke (ime, priimek in elektronski naslov).

  • Nato vam bo sistem na elektronski naslov poslal geslo, s katerim se boste lahko prijavili v portal eSodstvo.

  • Po prijavi morate izbrati možnost e-opravil kot registrirani uporabnik.

  • Z naslednjim korakom, eZK-opravila – zemljiška knjiga, vam bo omogočen dostop do javnih izpisov iz zemljiške knjige in objav. Javni vpogled v podatke zemljiške knjige je omejen na iskanje s podatki o nepremičnini.

  Iskanje po imetniku pravic je omogočeno le uporabniku za njegove lastne podatke, vendar se mora za to prijaviti kot kvalificirani uporabnik z digitalnim potrdilom. Prijava z digitalnim potrdilom je drugačna.

  Kako do digitalnega potrdila

  Opozorilo:

  • Obstajajo vpisi v ZK, pri katerih EMŠO lastnika ni vpisan (saj je obvezen podatek šele od leta 2006), zato se nepremičnina ne bo prikazala pod lastnimi podatki.

  • Nekaterih nepremičnin ni v zemljiški knjigi.

Video prikaz pridobitve rednega izpisa iz zemljiške knjige Republike Slovenije

Video file

Trajanje in stroški

Trajanje in potek postopkov sta odvisna od nacionalnega registra.

Podjetje Luksuz invest, d. o. o., je za postopek vpisa v zemljiško knjigo v Španiji potrebovalo 75 dni.

Dokumenti nekaterih nacionalnih registrov so plačljivi (končne cene preverite na spletni strani posameznega nacionalnega registra).

Na primer v Nemčiji bi bila poizvedba v pisarni brezplačna, izpisek bi stal 10 EUR, overjena kopija pa 20 EUR.

Podobne storitve

Evropski poslovni register

Evropski poslovni register je sistem evropskih poslovnih registrov (Business Registers Interconnection System – BRIS), je enotna spletna platforma, prek katere lahko iščete in dostopate do informacij o podjetjih iz nacionalnih poslovnih registrov, če so ta registrirana v kateri koli državi članici EU, na Islandiji, Norveškem ali v Lihtenštajnu.

Več informacij