Evropski nalog za izvršbo

Evropski nalog za izvršbo (ENI) je preprost formalni postopek, s katerim lahko določene sodne odločbe (npr. sodba na podlagi pripoznave) pridobijo lastnost, da jih ni treba posebej priznavati v drugih državah članicah EU. ENI je potrdilo. Sodna odločba, ki jo spremlja takšno potrdilo v drugo državo članico, je neposredno izvršljiva. Kar pomeni, da lahko upnik pospeši začetek izvršbe, saj se s tem izogne postopku priznanja sodne odločbe v državi izvršbe. Zato mora upnik zahtevati izdajo ENI, še preden začne izterjavo dolga v drugi državi članici EU.

Tudi določene javne listine se lahko potrdijo z ENI, za te so v Sloveniji pristojni notarji.

ENI se uporablja med vsemi državami članicami EU, razen na Danskem.

O storitvi

grafika evropskega naloga za izvršbo

Primeri

»Izterjala bom svoj dolg, glede katerega sva z dolžnikom sklenila sodno poravnavo.«

Nastja živi v Ljubljani. Svojemu prijatelju Petru je posodila denar za nakup avtomobila. Peter ji denarja ni vrnil, zato je vložila tožbo. Nastja in Peter sta pred sodiščem sklenila sodno poravnavo glede vračila dolgovanega denarja. S sodno poravnavo sta se dogovorila, da ji bo denar vrnil v petnajstih enakih obrokih, vsak od njih bo zapadel v plačilo petega v mesecu. Peter se je še pred plačilom prvega obroka odselil na Češko in svojih obveznosti ni poravnal. Nastja bo dolgovani znesek poskušala izterjati z ENI.

Sodišče je izdalo sklep o izvršbi na podlagi sodbe italijanskega sodišča, ki ji je bil priložen ENI. Ker ENI vsebuje napako, bomo ukrepali.

Podjetju Pohištvo, d. o. o., je pristojno sodišče v Italiji določilo plačilo odškodnine v vrednosti 3000 evrov zaradi poškodovanih izdelkov. Podjetje plačila odškodnine še ni opravilo, ker se je znašlo v likvidnostnih težavah. Upnik ni sprejel utemeljitve podjetja Pohištvo, d. o. o., zato je v Italiji zahteval, da se izdana sodba potrdi kot ENI. Sodišče je potrdilo izdalo in upnik je na podlagi sodbe italijanskega sodišča in ENI začel izvršbo v Sloveniji, saj ima podjetje Pohištvo, d. o. o., vse premoženje v Sloveniji. Popravo ENI bo podjetje Pohištvo, d. o. o., moralo zahtevati v Italiji, kjer je bil ENI izdan, saj je bil v tem naveden znesek 13.000 evrov, namesto 3000 evrov.

Nekdanji stanodajalec mi je še vedno dolžen znesek varščine. Pravi, da denarja nima, a na družbenih omrežjih redno objavlja fotografije z razkošnih potovanj. Pred kratkim je na omrežju naznanil, da je dobil novo službo v Avstriji.

Po izselitvi iz najemniškega stanovanja bi moral Bojan od lastnika stanovanja prejeti varščino v vrednosti 1800 evrov, saj je bilo stanovanje v primernem stanju (nepoškodovano). Ker se je lastnik stanovanja izogibal stikom in plačilu varščine, se je Bojan odločil s tožbo zahtevati vračilo varščine. Najemodajalec je priznal, da še vedno dolguje varščino, zato je sodišče izdalo sodbo na podlagi pripoznave. Tudi izdana sodba najemodajalca ni prepričala, da bi izpolnil svojo obveznost. Bojana vsak mesec prosi, naj še malo počaka, da si finančno opomore. Bojan je do zdaj sprejemal opravičila in izgovore, potem pa je na družbenem omrežju opazil, da finančna stiska nekdanjega najemodajalca ni tako huda. Na podlagi vsega tega se je Bojan odločil, da bo poskušal dolg izterjati v Avstriji, kjer najemodajalec zdaj živi in prejema plačo. Da bo pospešil izvršbo v Avstriji in to sprožil kar na podlagi sodbe, ki jo je izdalo sodišče v Sloveniji, bo od tega najprej zahteval izdajo ENI za to sodbo.

Prednosti

Enoten za vse države EU (razen na Danskem)

Preprost in hiter postopek, kadar je zahtevek nesporen

Zahtevek je priznan in izvršljiv tudi v drugi državi članici

Ne predvideva navzočnosti strank pred sodiščem

Hitra in učinkovita izvršitev v tujini brez vpletanja sodišč v vsebino odločbe oz. listine

Komu je namenjen

ENI je namenjen tako posameznikom kot tudi podjetjem, ki imajo dolžnike v državah članicah EU. Omogoča hitro in preprosto izterjavo neporavnanih dolgov. Uporaben je zlasti, če ima dolžnik premoženje v več državah članicah (npr. denar na bančnih računih v več državah) ali ima premoženje, ki ga preprosto prenaša iz ene v drugo državo članico.

Upnik lahko zahteva izdajo ENI, a ga to ne zavezuje k začetku postopka izvršbe v drugi državi članici.

ENI lahko upnik pridobi tudi za odločbe, ki se ne imenujejo sodba (npr. v Sloveniji je to lahko sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine).

Da je določena sodna odločba lahko potrjena kot ENI, so zahtevani naslednji pogoji:

 • gre za nesporen zahtevek,
 • gre za civilno ali gospodarsko zadevo,
 • gre za plačilo denarnega zneska, ki je zapadel v plačilo,
 • sodno odločbo je izdalo sodišče ene izmed članic EU in je ta izvršljiva.

Če sodna odločba ne ustreza opisanim pogojem, lahko upnik zahteva priznanje sodne odločbe v državi, kjer želi sprožiti postopek izvršbe.

Udeleženci v postopku izdaje ENI

 • Tožeča stranka – upnik
 • Tožena stranka – dolžnik
 • Sodišče, ki je pristojno za izdajo ENI za posamezno sodno odločbo.

Kako začeti postopek izdaje ENI

Najprej mora obstajati sodna odločba, ki se lahko potrdi z ENI. Sodišče za vsako odločbo preveri, ali ustreza pogojem, da je lahko potrjena z ENI. Če celotna sodna odločba ne izpolnjuje pogojev, lahko sodišče izda ENI samo za del odločbe. ENI se izda v državi, kjer je bila sodna odločba izdana, in na standardnem obrazcu.

Ko vam sodišče izda ENI, na portalu ePravosodje s pomočjo iskalnika najprej izberete državo EU, v kateri želite izvršiti zahtevek oz. izterjati svoj dolg. Postopek izvršbe je naslednji korak na poti do izterjave dolga, vendar ločen postopek od izdaje ENI.

Upnik mora najprej ugotoviti, kje ima dolžnik premoženje.

Vsaka država članica določi, v katerem jeziku mora biti ENI predložen. To lahko preverite s klikom na zastavico posamezne države.

Večina držav zahteva, da se predloži ENI, preveden v njihov uradni jezik, nekatere pa poleg tega sprejemajo tudi ENI, preveden v angleški jezik (Estonija, Grčija, Ciper, Madžarska, Švedska), Finska poleg ENI v finščini sprejema tudi tiste, ki so v švedskem ali angleškem jeziku. Največ jezikovnih različic ENI sprejema Francija, ki dovoljuje, da se ji ENI predloži poleg francoskega jezika še v angleščini, nemščini, italijanščini in španščini. Pri vseh državah članicah ni opozorila, da mora prevod ENI pripraviti za to usposobljena oseba (sodni tolmač), vendar gre za pomemben dokument, zato je edino primerno, da ga prevede za to usposobljena oseba. Glede na to, da uredba določa, da mora upnik predložiti tudi izvod sodne odločbe, ne pa njenega prevoda, je dovolj, da se sodna odločba predloži v izvirniku.

Z izvirnikom sodne odločbe in ENI v ustreznem jeziku upnik sproži izvršilni postopek. Pristojno sodišče je mogoče najti na spletni strani s pomočjo iskalnika.

Koraki postopka

 • Postopek se začne, ko vložite zahtevo za izdajo ENI.

  Sodišče bo pred izdajo ENI preverilo, ali sodba izpolnjuje pogoje za izdajo tega naloga. Če le del sodbe izpolnjuje pogoje za izdajo ENI, sodišče izda delni nalog.

  Nastja je na Okrajnem sodišču v Ljubljani, kjer je bila sklenjena sodna poravnava, vložila zahtevo za izdajo ENI za sodno poravnavo. Potrdilo o ENI je zahtevala zaradi izvršitve v drugi državi članici. Potrdilo potrebuje, ker bo izvršbo zahtevala na Češkem, kjer Peter zdaj biva.

 • Sodišče preuči zahtevek, in če sodna odločba izpolnjuje pogoje za izdajo omenjenega naloga, sodišče izda ENI.

  Ko sodišče izda ENI, ga morate kot upnik poslati izvršilnemu organu države članice, v kateri dolžnik živi ali ima premoženje.

  Poleg ENI morate poslati izvod izvirne sodne odločbe, zahtevan pa je lahko tudi prevod potrdila o ENI, odvisno od tega, katere jezike priznava izvršilni organ v drugi državi članici.

  Postopek od vas ne zahteva drugih formalnosti in sodna odločba se lahko izvrši v drugi državi članici.

  Sodišče je ugotovilo, da sodna poravnava ustreza pogojem za izdajo ENI, zato je Nastja s sodišča prejela ENI. Z ENI, ki ga je v češki jezik prevedel sodni tolmač, in izvirnikom sodne poravnave bo sprožila izvršilni postopek na Češkem, kjer Peter živi in dela.

 • Sodišče ENI vroči toženi stranki. Tožena stranka lahko plača znesek dolga. Če ga ne plača, lahko upnik nadaljuje izvršbo v drugi državi članici. Ker je upnik za svojo sodbo pridobil omenjeni nalog, bo sodba v državi izvršbe obravnavana, kot da bi bila izdana v tej državi.

  Na podlagi tega je Nastja na Češkem izterjala dolg od Petra.

  Dolžnik se zoper izdani ENI ne more pritožiti. V primeru napak v izdanem ENI ali napačno odobrenega ENI ali če sodba ni več izvršljiva, ima dolžnik na voljo spodnje obrazce. S katerim koli od navedenih obrazcev se mora obrniti na sodišče, ki je ENI izdalo. Pri katerem organu mora dolžnik vložiti zahtevo za popravek ali umik, dolžnik preveri tu.

  • Potrdilo o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti
  • Zahteva po popravku ali umiku evropskega naloga za izvršbo – potrdilo

Trajanje in stroški

Rok za izdajo naloga za izvršbo določa nacionalna zakonodaja vsake države članice.

Stroški prevodov ENI niso zanemarljivi.

Za izdajo naloga je treba v določenih državah članicah plačati sodno takso.

 • Potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo – sodba
 • Potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo – sodna poravnava
 • Potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo – javna listina
 • Potrdilo o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti
 • Nadomestno potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo po vložitvi pravnega sredstva
 • Zahteva po popravku ali umiku evropskega naloga za izvršbo – potrdilo

Podobne storitve

Evropski plačilni nalog

Evropski plačilni nalog je formalni postopek za učinkovito in hitro izterjavo neporavnanih dolgov v državah članicah EU.