Iskalnik v povezanih registrih plačilne nesposobnosti

Vse države članice EU imajo svoje registre plačilne nesposobnosti in registre stečajev, za katere lahko poiščete informacije. V njih se beležijo, analizirajo in shranjujejo informacije o insolventnosti. Hkrati pa je na ravni EU na voljo poseben iskalnik v povezanih registrih plačilne nesposobnosti, ki omogoča istočasno iskanje podatkov o plačilni nesposobnosti fizičnih ali pravnih oseb v več državah EU. Za zdaj podatkov v omenjenem iskalniku še ne zagotavljajo vse članice, ampak le Nemčija, Latvija, Italija, Estonija, Nizozemska, Avstrija, Romunija in Slovenija.

Za vsak register v iskalniku veljajo pravila posamezne države članice glede iskalnih kriterijev. Po letu 2019 bo iskalnik zagotavljal še več podatkov, saj bodo vsi nacionalni registri vsebovali obvezne informacije o postopkih zaradi insolventnosti.

O storitvi

grafika registrov

Primeri

V Nemčiji iščemo novega in zanesljivega poslovnega partnerja, s katerim bi hitreje prodrli na tuje trge. Izbor primernih partnerjev smo omejili na tri podjetja.

S pomočjo poslovnega registra je podjetje Tech, d. o. o., najprej izbralo več podjetij iz iste panoge, zdaj bodo preverili še njihovo plačilno sposobnost. Izbrali bodo tisto podjetje, ki v preteklosti ni izkazalo plačilne insolventnosti.

Na Nizozemskem kupujem nepremičnino. Prodajalec ogledane hiše je fizična oseba. Nepremičnina je prosta bremen, zdaj pa bom preveril še finančno sposobnost prodajalca, ker stroške nosita tako prodajalec kot tudi kupec.

Tomaž bo v nizozemskem registru brezplačno preveril prodajalca, ki je fizična oseba. Ima kar nekaj podatkov o prodajalcu, zato ne bo težav, saj register omogoča iskanje po imenu in datumu rojstva, imenu, poštni številki in hišni številki ter datumu rojstva, poštni številki in hišni številki.

Z Artom, ki je Finec, želiva skupaj ustanoviti družbo za oddajanje jadrnic. Arto je imel v preteklosti finančne težave, nakup jadrnice pa zame predstavlja kar precejšnji finančni zalogaj, zato želim preveriti, ali je njegovo finančno stanje urejeno.

Ker finski register vsebuje tudi podatke o upnikih in prestrukturiranju zasebnih dolgov (vključno z načrtom plačil), bom pri pravnem registru naročil izpisek, s katerim bom dobil vpogled v dolgove prihodnjega poslovnega partnerja. Postopek je preprost, strošek izpiska stane 10,00 evrov.

Prednosti

Povezovanje nacionalnih registrov, da bi bilo omogočeno iskanje na enem mestu.

Lahka dostopnost, večjezičnost in preglednost

Večja pravna varnost

Komu je storitev namenjena

Iskalnik v povezanih registrih plačilne nesposobnosti je namenjen tako posameznikom kot tudi podjetjem. Uporaba iskalnika je primerna za vse, ki želijo pridobiti podatke o insolventnosti oziroma plačilni nesposobnosti fizičnih ali pravnih oseb v EU.

Potrošnikom

Kupujete izdelek oziroma storitev večje vrednosti s predplačilom (aro), zato v iskalniku v povezanih registrih plačilne nesposobnosti še pred nakazilom kupnine preverite plačilno sposobnost podjetja oziroma dobavitelja.

Podjetjem

Iščete poslovnega partnerja, vlagatelja, dobavitelja, kupca ...? Iskalnik vam omogoča, da preverite plačilno sposobnost prihodnjega partnerja.

Uporabniki

 • Državljani EU
 • Nedržavljani EU
 • Gospodarske družbe

Kako začeti uporabljati storitev

Obrazec

Prek portala e-Pravosodje najdete informacije o nacionalnih registrih. To storite s klikom na ustrezno zastavico na desni strani.

V iskalniku preverite in spremljajte primere plačilne nesposobnosti v nacionalnih registrih insolventnosti sedmih držav članic (Nemčija, Latvija, Italija, Estonija, Nizozemska, Avstrija, Romunija in Slovenija).

Podatki

Ko boste uporabljali iskalnik v povezanih registrih plačilne nesposobnosti, se zavedajte, da imajo države članice EU registre plačilne nesposobnosti in registre stečajev, vendar so zelo različnih oblik, zbirajo različne podatke in omogočajo različne dostope.

V registrih se beležijo, analizirajo in shranjujejo informacije o insolventnosti, ki so javnosti na voljo v različnih oblikah (odvisno od države).

Več informacij o tem, kaj lahko najdete v posameznih nacionalnih registrih. V vseh državah podatki niso na voljo v spletni obliki, če so, pa so večinoma na voljo v jeziku posamezne države.

V slovenskem registru e-INSOLV so na voljo informacije o plačilni nesposobnosti fizičnih in pravnih oseb v treh iskalnikih:

 1. Objave sklepov in pisanj, izdanih v postopkih zaradi insolventnosti

Stečajna sodišča objavljajo podatke in dokumente, ki nastanejo v postopkih zaradi insolventnosti. Če zakon dopušča, objavljajo tudi celoten dokument (npr. sklep o stroških stečajnega postopka).

 1. Vpogled v vpisnik zadev v postopkih zaradi insolventnosti Vrhovnega sodišča RS

S pomočjo tega vpogleda se lahko seznanite z osnovnimi podatki o posameznem postopku zaradi insolventnosti (npr. katero sodišče in sodnik vodi postopek, kdo je stečajni upravitelj, ocena stečajne mase) in pridobite seznam opravljenih procesnih dejanj za posameznega dolžnika (seznam vseh dogodkov, ki so se zgodili v posameznem postopku zaradi insolventnosti pred sodiščem).*

* Za iskanje fizičnih oseb potrebujete podatke o opravilni številki zadeve, kot tudi kombinacijo več osebnih podatkov.

 1. Poleg omenjenih registrov je na voljo tudi seznam upraviteljev in zadev, ki so jih oziroma jih vodijo.

Seznami se posodabljajo vsak dan. Podatki so na voljo na spletni strani AJPES, tj. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Dostop je brezplačen, vendar se je treba na spletni strani AJPES prijaviti kot uporabnik ter dobiti uporabniško ime in geslo.

Koraki storitve

 • Na spletni strani www.e-justice.europa izberite ustrezno članico EU, za katero potrebujete nacionalne informacije glede registra plačilne nesposobnosti. Odprla se bo ustrezna podstran s povezavami, ki vas bo usmerila v želeni nacionalni register oziroma posamezne podatke.

  Informacije o obliki ter dostopnosti registra najdete na posamezni strani nacionalnega registra.

  Na spletni strani Insolvenzbekanntmachungen je podjetje TECH, d. o. o., brezplačno preverilo plačilno sposobnost treh izbranih podjetij. Informacije so na voljo samo v nemščini, stran pa vsebuje navodila za iskanje. Ker je Nemčija ena izmed članic, ki podatke o plačilni nesposobnosti zagotavlja tudi v povezanem registru plačilne nesposobnosti, je podjetje informacije pridobilo tudi s pomočjo iskalnika na portalu e-Pravosodje, ki je na voljo tudi v slovenščini in nudi omejen nabor podatkov.

 • Nekatere članice EU zbirajo podatke o plačilni nesposobnosti v več evidencah oziroma registrih. Podstran posameznega nacionalnega registra na portalu e-Pravosodje vas bo opozorila na razdrobljenost podatkov oziroma vam bo dala informacijo, na kateri organ se morate obrniti za določene podatke.

  Velja opozoriti, da je mogoče neomejeno iskati po podatkih vseh nemških stečajnih sodišč le dva tedna po prvem dnevu objave. Pozneje potrebujete za uspešno iskanje podatek o sedežu stečajnega sodišča in vsaj še enega od naslednjih podatkov: priimek, podjetje, sedež ali stalno prebivališče dolžnika, referenčno številko stečajnega sodišča ali registrsko sodišče, vrsto registra in registrsko številko. Podjetje TECH, d. o. o., je po iskalnem postopku izločilo eno podjetje, saj je plačilna sposobnost nezanesljiva, razpoložljive informacije pa se nanašajo na postopke, ki še niso končani.

 • Daljša kot je zgodovina posameznega nacionalnega registra, več podatkov vam je na voljo.

  Podjetje TECH, d. o. o., je v Nemčiji preverilo že več partnerjev, saj so javne objave o insolventnosti na voljo od 1. aprila 2002.

Trajanje in stroški

Informacije in dokumenti v nacionalnih registrih plačilne nesposobnosti so večinoma na voljo brezplačno.

Podatki o plačilni nesposobnosti so večinoma na voljo takoj.

Podobne storitve

Sistem evropskih poslovnih registrov

Sistem evropskih poslovnih registrov (Business Registers Interconnection System – BRIS) je enotna spletna platforma, prek katere lahko iščete in dostopate do informacij o podjetjih iz nacionalnih poslovnih registrov.