E-vodnik po storitvah in registrih

Imate težave z izterjavo dolgov v drugi državi EU?

Ste posameznik ali podjetje, ki vam je podjetje iz druge države članice EU dolžno sredstva? Uporabite lahko Obrazce za Evropski spor majhne vrednosti ali Evropski plačilni nalog.

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Posamezniki in podjetja vsakodnevno in vse pogosteje stopajo v pravna razmerja s subjekti iz tujine (na primer spletno nakupovanje iz tujine). Reševanja te problematike se je EU lotila z uvedbo Evropskega postopka v sporih majhne vrednosti.

Več o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti

Iskalnik v povezanih registrih plačilne nesposobnosti

Vse države članice EU imajo svoje registre plačilne nesposobnosti in registre stečajev, za katere lahko poiščete informacije. V njih se beležijo, analizirajo in shranjujejo informacije o insolventnosti. Hkrati pa je na ravni EU na voljo poseben iskalnik v povezanih registrih plačilne nesposobnosti, ki omogoča istočasno iskanje podatkov o plačilni nesposobnosti fizičnih ali pravnih oseb v več državah EU. Za zdaj podatkov v omenjenem iskalniku še ne zagotavljajo vse članice, ampak le Češka, Nemčija, Estonija, Nizozemska, Avstrija, Romunija in Slovenija.

Več o iskalniku v povezanih registrih plačilne nesposobnosti

Zemljiške knjige v EU

Enoten register zemljiških knjig, prek katerega bi bil mogoč elektronski vpogled v zemljiške knjige vseh držav članic EU, ne obstaja. Pomoč pri iskanju podatkov v zemljiških knjigah držav članic EU omogoča Evropska mreža zemljiških knjig (European Land Registry Network  ELRN), kjer so na enem mestu zbrane informacije o zemljiških knjigah oz. nacionalnih registrih. Mreži je trenutno pridruženih 28 članic ter je bila ustanovljena z namenom preprostejšega medsebojnega sodelovanja in pridobivanja informacij za nepremičninske in kapitalske trge.

Več o zemljiških knjigah v EU

Evropski poslovni register

Sistem evropskih poslovnih registrov (Business Registers Interconnection System – BRIS) je enotna spletna platforma, prek katere lahko iščete in dostopate do informacij o podjetjih iz nacionalnih poslovnih registrov, če so ta registrirana v kateri koli državi članici EU, na Islandiji, Norveškem ali v Lihtenštajnu.

Več o evropskem poslovnem registru

Evropski plačilni nalog

grafika evropskega plačilnega naloga

Evropski plačilni nalog (EPN) je formalni postopek za učinkovito in hitro izterjavo neporavnanih dolgov, namenjen tako podjetjem kot posameznikom, ki imajo dolžnike v državah članicah EU.

Več o evropskem plačilnem nalogu
grafika evropskega plačilnega naloga

Evropski plačilni nalog

Evropski plačilni nalog (EPN) je formalni postopek za učinkovito in hitro izterjavo neporavnanih dolgov, namenjen tako podjetjem kot posameznikom, ki imajo dolžnike v državah članicah EU.

Več o evropskem plačilnem nalogu

Evropsko potrdilo o dedovanju

Evropsko potrdilo o dedovanju (EPD) je javna listina, ki omogoča, da se osebam, ki so upravičene do dedovanja (dedičem in volilojemnikom), izvršiteljem ter upraviteljem oporoke v drugi državi članici Evropske Unije (EU), dodeli premoženje, ki je v potrdilu navedeno.

Več o evropskem potrdilu o dedovanju