Priljubljene storitve in registri

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Posamezniki in podjetja vsakodnevno in vse pogosteje stopajo v pravna razmerja s subjekti iz tujine (na primer spletno nakupovanje iz tujine). Reševanja te problematike se je EU lotila z uvedbo Evropskega postopka v sporih majhne vrednosti.

Več o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti

Evropski poslovni register

Sistem evropskih poslovnih registrov (Business Registers Interconnection System – BRIS) je enotna spletna platforma, prek katere lahko iščete in dostopate do informacij o podjetjih iz nacionalnih poslovnih registrov, če so ta registrirana v kateri koli državi članici EU, na Islandiji, Norveškem ali v Lihtenštajnu.

Več o evropskem poslovnem registru
grafika evropskega plačilnega naloga

Evropski plačilni nalog

Evropski plačilni nalog (EPN) je formalni postopek za učinkovito in hitro izterjavo neporavnanih dolgov, namenjen tako podjetjem kot posameznikom, ki imajo dolžnike v državah članicah EU.

Več o evropskem plačilnem nalogu

Pregled vsebin

Storitve

Predstavljeni postopki so bližnjica za enostavno izterjavo neporavnanih dolgov, izvršitev sodnih odločb o nespornih zahtevkih in enostavno reševanje čezmejnih sporov na evropski ravni.

Več informacij

Registri

Predstavljeni registri oz. iskalniki so združeni v čim bolj poenotene sisteme različnih poslovnih podatkov o podjetjih, zemljiškoknjižnih podatkov in informacije o plačilni nesposobnosti fizičnih ali pravnih oseb.

Več informacij

O tem spletnem mestu

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.